• آیا اهل استفاده از ماساژ هستید؟؟

  • اگر آموزش هایی مبتنی بر وب ارائه شود، شما حاضرید در آنها شرکت کنید؟

  • آیا از خدمات دانژه راضی هستید ؟

  • نظر شما درباره همکاران ما چیست؟

  • از زیبایی کلینیک تا چه حد رضایت دارید ؟