دسته بندی خدمات

سیرن اسپا

سیرن اسپا
•    سیرن اسپا یک پکیج کامل برای لطافت و زیبایی پوست بدن است.

 

تکنیک سیرن اسپا
•    در این نوع اسپا پوست های خشک و خشن با کرم های حاوی شن و نمک شستشو داده شده، پس از آن به مدت 30 دقیقه از ماسک های گیاهی مفید و مغذی و 30 دقیقه از روغن های گیاهی تایلند و لوسیون های مخصوص استفاده می شود .

 

فوائد اسپای آرام
•    سیرن اسپا با اثر فوق العاده ای که روی پوست بدن دارد، باعث فرآیند بازگشت لطافت و جوانی به پوست می گردد. همچنین باعث از بین رفتن کلیه نقاط زبر و خشن پوست می شود.