دسته بندی خدمات

برداشتن ضایعات پوستی

در کلینیک دانژه، خدمات درمانی پوست از قبیل برداشت انواع ضایعات پوستی از جمله  زگیل , کلوئید و اسکارهیپرتروفیک نیز ارائه می گردد.