همکاری با ما

فرم استخدام

کلینیک دانژه با افتخار از افراد مسئولیت پذیر، با انگیزه و با صداقت را به همکاری با این مجموعه دعوت مینماید.
لطفا رزومه خود را برای ما ارسال نمایید.

  • اطلاعات فردی

  • - روز -
    - ماه -
    - سال -
  • اطلاعات همسر

  • مشخصات تحصیلی و شغلی

سوابق کاری

افزودن سابقه +
حذف